ขอแสดงความยินดี นางสาวสิริณี ปิยะมาสิกุล, นางสาวธฤดี นามบุรี, นางสาวปณิษรา เกษรบัวขาว, นางสาวอริสา คิชิ นักศึกษากายภาพบำบัด โดยมีที่ปรึกษา ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว และ ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

  • ขอแสดงความยินดี นางสาวสิริณี ปิยะมาสิกุล, นางสาวธฤดี นามบุรี, นางสาวปณิษรา เกษรบัวขาว, นางสาวอริสา คิชิ นักศึกษากายภาพบำบัด โดยมีที่ปรึกษา ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว และ ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จาก “การฟื้นฟูสมรรถภาพมือจากถุงมือสร้างสัมผัสเทียมโดยการเล่นเกม” ในงาน แสดงนิทรรศการ 2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” (IPITEx 2024) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
  • Congratulations 🎉🎊🎉 to Miss Sirinee Piyamasiklu, Miss Panisara Kesornbuakhao, Miss Arisa Kishi, and Miss Tharudee Namburee, students of the physical therapy department under the supervision of Assistance Professor Dr. Roongtip Duangkaew and Assistance Professor Dr. Supachai Vorapojpisut, win Silver prize award “Haptic glove game based hand rehabilitation ” from 2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” (IPITEx 2024), on Tuesday 6th February, 2024.
Scroll to Top