ขอแสดงความยินดี นางสาวลักษณาพร มหาวงศ์, นายณัฐูมินทร์ เรืองเพ็ชร, นางสาวกรรณิการ์ แจ้งอุบล, และ นายเจ้าพระยา เณรมณี นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 โดยมีที่ปรึกษา รศ. ดร. กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง และเหรียญทอง

  • ขอแสดงความยินดี นางสาวลักษณาพร มหาวงศ์, นายณัฐูมินทร์ เรืองเพ็ชร, นางสาวกรรณิการ์ แจ้งอุบล, และ นายเจ้าพระยา เณรมณี นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 โดยมีที่ปรึกษา รศ. ดร. กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง และเหรียญทอง จาก “อุปกรณ์บริหารปอดด้วยระบบดิจิตอล” ประเภท สุขภาพและการแพทย์ ในระดับอุดมศึกษา ในงาน แสดงนิทรรศการ “Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award)” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
  • Congratulations to Miss Lucksanaporn Mahawong, Mr, Nattapoomin Ruangphet, Miss Kannika Jeangubon, Mr. Chaopraya Nenmanee, students of the physical therapy department under the supervision of Associate Professor Dr. Kornanong Yuenyongchaiwat, win the second runner-up and Gold prize award “Digital Incentive Spirometer” from Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award), on Tuesday 6th February, 2024.
Scroll to Top