ขอแสดงความยินดีนางสาวกัญญาพิชญ์ ชุ่มมี, นางสาวชุติมา ยะอนันต์, และ นายอนุรักษ์ บันลือหาญ นักศึกษากายภาพบำบัด โดยมีที่ปรึกษา รศ. ดร. กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ และ ผศ.ดร.ศศิภา บูรณพันธฤกษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

  • ขอแสดงความยินดีนางสาวกัญญาพิชญ์ ชุ่มมี, นางสาวชุติมา ยะอนันต์, และ นายอนุรักษ์ บันลือหาญ นักศึกษากายภาพบำบัด โดยมีที่ปรึกษา รศ. ดร. กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ และ ผศ.ดร.ศศิภา บูรณพันธฤกษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองจาก “ครื่องมือฝึกหายใจและควบคุมการหายใจแบบตอบสนองกลัยทันทีทันใด” ในงาน แสดงนิทรรศการ 2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” (IPITEx 2024) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
  • Congratulationsto Miss Kanyapit Chummee, Miss Chutima Yaanan, and Mr. Anurak Banlueharn , students of the physical therapy department under the supervision of Associate Professor Dr. Kornanong Yuenyongchaiwat and Assistance Professor Dr. Sasipa Buranapuntalug, win Gold prize award “Breath and Hold device ” from 2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” (IPITEx 2024), on Tuesday 6th February, 2024.
Scroll to Top