โครงการ​PTTU​ สืบสานวัฒนธรรมองค์กร​ สร้าง​ เสริม​ สุข​ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภาควิชากายภาพบำบัด

  • โครงการ​PTTU​ สืบสานวัฒนธรรมองค์กร​ สร้าง​ เสริม​ สุข​ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภาควิชากายภาพบำบัด​ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์​ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา​ อีกทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา​ ทั้งนี้ในปีหน้าและตลอดไปภาควิชาขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนมีสุขภาพ​กายใจท่ีเข้มแข็ง​ และแข็งแรง​ พร้อมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานอย่างมีความสุข​ต่อไป#PTTU
Scroll to Top