กิจกรรมเสริมหลักสูตร​ PTTU สร้าง​ เสริม​ สุข​ พลังกาย​ พลังใจ

  • กิจกรรมเสริมหลักสูตร​
  • “PTTU สร้าง​ เสริม​ สุข​ พลังกาย​ พลังใจ”
  • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
  • ~ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
  • ~​ ปลูกฝังความเสียสละและความเมตตา​ เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่​
  • ~สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์​ และ​นักศึกษา​โดยได้จัดกิจกรรมตักบาตรทำบุญในวันที่ 1 ธันวาคม 2566​และบริจาคโลหิต​ ณ​ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ​ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566
Scroll to Top