📣📣โปรเจคสูงวัยไร้เทียมทาน (Active Aging Project) 💪🏻💪🏻

  • 📣📣โปรเจคสูงวัยไร้เทียมทาน (Active Aging Project) 💪🏻💪🏻
  • เปิดรับสมัครแล้ว ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไป Active กับการออกกำลังกาย 5 หัวข้อ 🤼‍♀️ ดังนี้
  • เรื่องที่ 1 การออกกำลังกายเพื่อปรับท่าทาง: แก้ไขกระดูกสันหลังค่อม กระดูกสันหลังคด วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00
  • เรื่องที่ 2 เข่าเสื่อม เรื่องที่คุณอย่าเสี่ยง วันที่ 26 มีนาคม 2567 09.00-12.00
  • เรื่องที่ 3 แกนกลางแข็งแรงกับการรักษาอาการปวดหลัง วันที่ 2 เมษายน 2567 09.00-12.00
  • เรื่องที่ 4 เท้านั้นสำคััญไฉน วันที่ 23 เมษายน 2567 09.00-12.00
  • เรื่องที่ 5 ล้มอย่างไรไม่เจ็บ วันที่ 30 เมษายน 2567 09.00-12.00
  • รับสมัครเรื่องละ 20 คน
Scroll to Top