วันที่ 1 ก.พ. 2567 ภาควิชากายภาพบำบัดได้เชิญ คุณฉัตรชัย อภิบาลพูลผล จากมูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิการและสังคม มาบรรยายและถ่ายทอด ประสบการณ์ด้านนวัตกรรม แก่นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3

  • วันที่ 1 ก.พ. 2567 ภาควิชากายภาพบำบัดได้เชิญ คุณฉัตรชัย อภิบาลพูลผล จากมูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิการและสังคม มาบรรยายและถ่ายทอด🧑‍💻ประสบการณ์ด้านนวัตกรรม แก่นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสนุกกับนวัตกรรม พร้อมทั้งได้ลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างง่ายด้วยตนเอง บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน และได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในวิชาชีพต่อไป😀😄😊 On February 1, 2024, the Department of Physical Therapy welcomed Mr. Chatchai Aphibanpoolphon from the Together Foundation for disabled people and society. He delivered a captivating lecture to third-year physical therapy students, encouraging them to learn and enjoy innovation. The session aimed to inspire students to create simple innovations independently, fostering a lively and enjoyable learning environment filled with smiles. The knowledge gained will be valuable for their future professions.👩‍⚕️👩‍⚕️👨‍⚕️
Scroll to Top