ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3

3rd International Conference on TU Health Science (ICTUHS)

🔺️THE FUTURE OF HEALTH SCIENCE : INTEGRATING AI, BIG DATA, AND INCLUSIVE EDUCATTION FOR UNIVERSAL WELL – BEING

🗓 วันที่ 30 – 31 May 2024

ณ ศูนย์​ฝึกทักษะทางการแพทย์​ธรรมศาสตร์​ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/B1hkGdDurBi26UF69(light bulb)ส่งผลงาน ABSTRACT SUBMISSION https://forms.gle/WdT5WhwWUvz6STPc9

ข้อมูลเพิ่มเติม

Website : https://sites.google.com/view/the3rdictuhs/

Facebook Page : https://www.facebook.com/ictuhs.tu/

Email : ictuhs.tu@gmail.com

Scroll to Top