ภาพบรรยากาศโครงการกิจกรรมสัมพันธ์และส่งเสริมวัฒนธรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 ในทีม “เพราะพรหมลิขิต ทำให้เราได้พบกัน”

  • ภาพบรรยากาศโครงการกิจกรรมสัมพันธ์และส่งเสริมวัฒนธรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 ในทีม “เพราะพรหมลิขิต ทำให้เราได้พบกัน”
  • วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะสหเวชศาสตร์ ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร นำโดย รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และทีมงานทุกท่าน ที่สละเวลามามอบสิ่งดีๆให้กับชาวคณะนะคะ แล้วพบกันปีหน้าค่า รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1TTS1UJdqaF19FkiMdEqEmD2q0uv…
Scroll to Top