โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 23

  • เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 23 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา มีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 103 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ มากล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา มาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อาจารย์-นักศึกษา ขอพระคุณมากค่ะ
  • link รูปการจัดโครงการทั้งหมดค่ะ https://drive.google.com/…/1OhNHOmlVvjrBBK5ENPFFlDJG7SU…
Scroll to Top