ภาควิชากายภาพบำบัด เปิดรับสมัคร “ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษากายภาพบำบัด ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 1-18 สิงหาคม 2566 ประกาศผลวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ภาควิชากายภาพบำบัด เปิดรับสมัคร “ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษากายภาพบำบัด ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 1-18 สิงหาคม 2566 ประกาศผลวันที่ 31 สิงหาคม 2566

‍ระดับปริญญาตรี จำนวน 8 ทุน ทุนละ 7,500 บาท

‍ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

สามารถศึกษารายละเอียดทุนได้ผ่าน Link: https://drive.google.com/…/1gYdv…/view…

 วิธีการสมัคร รับสมัครผ่านทาง Google form

ระดับปริญญาตรี Link: https://forms.gle/UkYY3H1gazTabTsG8

ระดับบัณฑิตศึกษา Link: https://forms.gle/hgbwbizw22E71ahk7

⭐️
⭐️
⭐️

ทั้งนี้ขอให้ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติต่างๆ ให้เข้าใจก่อนสมัคร หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ธุรการภาควิชากายภาพบำบัด โทร 082-701-7680

Scroll to Top