อาจารย์ ณัฐชยาภรณ์ โทนะพันธ์
อาจารย์ประจำ

ความเชี่ยวชาญ  

– กลไกการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้ / mechanism of intestinal calcium absorption,

– การสร้างภาพโครงสร้างระดับจุลภาคของกระดูก / bone microstructure imaging

Email : natchayaporn.t@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Rodrat M, Wongdee K, Teerapornpuntakit J, Thongbunchoo J, Tanramluk D, Aeimlapa R, Thammayon N, Thonapan N, Wattano P, Charoenphandhu N. Vasoactive intestinal peptide and cystic fibrosis transmembrane conductance regulator contribute to the transepithelial calcium transport across intestinal epithelium-like Caco-2 monolayer. PLOS ONE. 2022;17(11):e0277096.

2. Charoenphandhu N, Sooksawanwit S, Aeimlapa R, Thonapan N, Upanan P, Adulyaritthikul P, Krungchanuchat S, Panupinthu N, Teerapornpuntakit J, Rojviriya C, Lertsuwan K, Svasti S, Wongdee K. Mild-intensity physical activity prevents cardiac and osseous iron deposition without affecting bone mechanical property or porosity in thalassemic mice. Scientific Reports 2022;12(1):5959.

3. Wongdee K, Lertsuwan K, Thonapan N, Teerapornpuntakit J, Charoenphandhu N. Differential expression of Sox9 protein and proteoglycans in the epiphyseal cartilage of bromocriptine-treated pregnant and lactating rats. Anatomical Science International 2020;95(2):277–285.

Scroll to Top