ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภา บูรณพันธฤกษ์

ความเชี่ยวชาญ : 1. Cardiopulmonary physical therapy, 2. Respiratory muscle training

Email : sasipa.b@allied.tu.ac.th

Scroll to Top