ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล

ความเชี่ยวชาญ : Cardiovascular exercise physiology

Email : jitanan.l@allied.tu.ac.th

Scroll to Top