แผนยุทธศาสตร์

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2016/10/StrategiesPlanAhs2560-2562.pdf” height=”720px” width=”100%” save=”1″ cache=”0″]