การเรียนการสอน

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/sport-science/wp-content/uploads/sites/9/2017/10/calendar-01-60.pdf” save=”1″]

ตารางสอนภาคเรียน 1/2560

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/sport-science/wp-content/uploads/sites/9/2017/10/timetable-01-60.pdf” save=”1″]