นักศึกษาสาขาวิชาฯ เข้าประกวดโครงการ Service learning ในระดับมหาวิทยาลัย

นักศึกษาสาขาวิชาฯ เข้าประกวดโครงการ Service learning ในระดับมหาวิทยาลัย

กลุ่ม นศ.ชั้นปีที่1 เป็นตัวแทนของสาขาวิชาฯ ภายใต้รายวิชา การบริการวิชาชีพแก่สังคม (มธ.311) เข้าประกวดโครงการ Service learning ในระดับมหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชมเชย เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน...
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์ภรณ์ และ นายเน ในการแข่งขันเทควันโด พุมเซ๋ ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 5

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์ภรณ์ และ นายเน ในการแข่งขันเทควันโด พุมเซ๋ ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 5

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการการกีฬา ชั้นปีที่ 2 และ นายเน คำวงศ์ษา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท พุมเซ๋ ทีมชาย...
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรการฝึกสอนกีฬา และหลักสูตรการจัดการการกีฬา ในวันศุกร์ที่...

แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนค่าลงทะเบียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา

แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนค่าลงทะเบียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา...