นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ นักศึกษาสาขาการจัดการกีฬาคว้าเหรียญทองแดง กีฬาเทควันโด ในการแข่งขันเอเซียนเกมส์ 2018

นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ นักศึกษาสาขาการจัดการกีฬาคว้าเหรียญทองแดง กีฬาเทควันโด ในการแข่งขันเอเซียนเกมส์ 2018

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ นักศึกษาสาขาการจัดการกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสคว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันเทควันโด ประเภท พุมเซ่ และเป็นเหรียญแรกของประเทศไทยในการแข่งขันเอเซียนเกมส์ 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ภาพประกอบจาก...
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา  (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา  2560 [gview...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตามที่คณะสหเวชศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ...