รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มธ. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มธ. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

อยากเรียนด้านกีฬามาเรียนกับเราสิ!!! > รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มธ. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 📌 เปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 📌 สมัครที่ >> www.tuadmissions.in.th 📌 ดูรายละเอียดการรับสมัคร...
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา  ผ่านการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนระดับหลักสูตร (Aug 30, 2018)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ผ่านการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนระดับหลักสูตร (Aug 30, 2018)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา    สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนระดับหลักสูตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยคณะกรรมการได้แก่ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย (ประธาน)...