ขอแสดงความยินดีกับ ส.ต.ต.สุทธิศักดิ์ สิงหขรณ์ นักศึกษาสาขาการจัดการกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ในโอกาสได้รับเหรียญเงิน ทศกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย 2018

ขอแสดงความยินดีกับ ส.ต.ต.สุทธิศักดิ์ สิงหขรณ์ นักศึกษาสาขาการจัดการกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ในโอกาสได้รับเหรียญเงิน ทศกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย 2018

ขอแสดงความยินดีกับ ส.ต.ต.สุทธิศักดิ์ สิงหขรณ์ นักศึกษาสาขาการจัดการกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ในโอกาสได้รับเหรียญเงิน ทศกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยคะแนน 7,809 คะแนน เป็นนักทศกรีฑาคนที่สองต่อจาก น.ท.ประพันธ์...
ประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสอง...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่คณะสหเวชศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560...
นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 44 ‘สุรนารีเกมส์’

นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 44 ‘สุรนารีเกมส์’

กีฬาเทควันโด ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากรายการดังนี้ เหรียญทองพุมเซ่คู่ผสม นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ ปี1 คณะสหเวชศาสตร์ เหรียญทองพุมเซ่ชายเดี่ยว นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ ปี1 คณะสหเวชศาสตร์ เหรียญเงินเคียวรูกิทีมชาย นายสิรวิชญ์ ปิยะจินดา ปี1...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ปีการศึกษา 2560

ตามที่คณะสหเวชศาสตร์ได้ประกาสรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ปีการศึกษา 2560 ดังนั้นคณะสหเวชศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก...