ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา  (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา  2560

Download (PDF, 67KB)