สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ลอนเทนนิสสมาคม สมาคมเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้การฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส ระดับพื้นฐาน (ระดับต้น) ระหว่างวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี