กลุ่ม นศ.ชั้นปีที่1 เป็นตัวแทนของสาขาวิชาฯ ภายใต้รายวิชา การบริการวิชาชีพแก่สังคม (มธ.311) เข้าประกวดโครงการ Service learning ในระดับมหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชมเชย เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561