สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการการกีฬา ชั้นปีที่ 2 และ นายเน คำวงศ์ษา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท พุมเซ๋ ทีมชาย ในการแข่งขันเทควันโด พุมเซ๋ ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 5 ณ ฟูถัน อินดอร์สเตเดียม ประเทศเวียดนาม เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561