นักศึกษา และคณาจารย์ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 “มหาสารคามเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกีฬาบาสเกตบอล