นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561 ซึ่งสามารถคว้ารางวัลอย่างมากมายในหลากหลายชนิดกีฬา โดยได้รับ 18 เหรียญทอง 25 เหรียญเงิน 52 เหรียญทองแดง จนทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อันดับที่ 7 จาก 88 สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน