รับสมัครนักศึกษามาเป็นอาสาสมัคร งานการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ครั้งที่ 7 (จัดโดยสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

รายละเอียด:

 • หน้าที่ติดต่อ ประสานงาน และให้ข้อมูลแก่ทีมนักกีฬาต่างชาติ (Liaison)
 • การแข่งขันระหว่างวันที่ 28 มี.ค – 12 เม.ย 2560 (เริ่มงานวันที่ 31 มี.ค 2560) ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • มีที่พัก และเบี้ยเลี้ยงวันละ 500 บาท ให้แก่อาสาสมัคร
 • อาสาสมัครจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมงาน

คุณสมบัติ:

 • เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความสามารถทางด้านภาษา ภาษาใดภาษาหนึ่งต่อไปนี้
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษารัสเซีย
  • ภาษาสเปน
  • ภาษาอาหรับ
  • ภาษาจีน

รับจำนวนจำกัด

 • หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 ม.ค 2560
 • สัมภาษณ์คัดเลือก วันที่ 26-27 ม.ค 2560

สอบถามเพิ่มเติมและส่งใบสมัครที่
thamms11@hotmail.com หรือ p.paak18@gmail.com


ดาวน์โหลดใบสมัครนักศึกษามาเป็นอาสาสมัครงานการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ครั้งที่ 7