กองกิจการนักศึกษา สำนักงานจัดการทรัพย์สินและกีฬา และองค์กรนักศึกษา ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 บริเวณสระน้ำหน้าอาคารโดม เวลา 16.30 – 23.00 น.