คณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับ Korea Genome Organization(KOGO), the Catholic University of Korea, Hallym University College of Medicine, Pohang University of Science and Technology (POSTECH), and Korean Bioinformatics Center (Kobic) จัด Genetics and Genomics Workshop ช่วงระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2017
บุคลากรและนักศึกษาท่านใดสนใจดูรายละเอียดได้จาก website และ QR code แสดงด้านล่าง

อัตราค่าลงทะเบียน
Full workshop 2,000 บาท
นักศึกษา 750 บาท

ลงทะเบียนคลิ๊ก

 

กำหนดการ