พิธีไหว้ครู คณะเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องสัมมนา 209 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต (ยิมเนเซียม1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต