ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนกธ.4 (หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4) ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง