ภาพร่วมวางพานพุ่มใน “งานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561”

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2561) รศ.ดร.กำพลรุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมวางพานพุ่มใน “งานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561” ณ ลานอนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์