ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สุพัชริน เขมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมวางพานพุ่มในวันสัญญา ธรรมศักดิ์

วันนี้ (5 เม.ย. 2561) ผศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สุพัชริน เขมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมวางพานพุ่มในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต