พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ ยิมเนเซียม 5 และ 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต