พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย โดย นายพีรเดช พฤฒิพฤกษ์ นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย นำทีมสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการวิจัยด้านกีฬาร่วมกัน เมื่อวัน อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Skills

Posted on

28/11/2018