พิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS (MTTU STAR) ปีที่ 1

พิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS (MTTU STAR) ปีที่ 1

พิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS (MTTU STAR) ปีที่ 1 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ณ ห้อง 256 อาคารปิยชาติ มธ. วันที่ 25 เม.ย. 62 สามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่ Link https://drive.google.com/…/1VmKwl7C2jeBHsQwCXG4_AaAaHUOZh26…

 
Skills

Posted on

25/04/2019