ภาพกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมเดินทางไปถวายเทียนพรรษาและสิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสามเณร ที่จำพรรษาในช่วงเข้าพรรษา ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี