อาจารย์

คณาจารย์ สาขากายภาพบำบัดทางทรวงอกและหัวใจ