การเรียนการสอน

ปฏิทินการศึกษา ชั้นปริญญาตรี

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/physical-therapy/wp-content/uploads/sites/11/2016/10/60calen_01.pdf” save=”1″]

ตารางเรียนตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2560

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/physical-therapy/wp-content/uploads/sites/11/2016/10/class-schedule_2560.pdf” save=”1″]

ปฏิทินรวมของภาควิชากายภาพบำบัด

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/physical-therapy/wp-content/uploads/sites/11/2016/10/Physical-Therapy-calendar-2560.pdf” save=”1″]