ติดต่อ

อาคารปิยชาติ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3870.0764242252617!2d100.61047506483415!3d14.07266429014041!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e27ff36b51a711%3A0x5a70234993f252a0!2sPiyachart+Building%2C+Tambon+Khlong+Nung%2C+Amphoe+Khlong+Luang%2C+Chang+Wat+Pathum+Thani+12120!5e0!3m2!1sen!2sth!4v1499842893361″ width=”600″ height=”450″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>

ภาควิชากายภาพบำบัด

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารปิยชาติ ชั้น 9 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
0-2986-9213-9 ต่อ 7237,7274
0-2516-5379

 

ลานจอดรถ (สำหรับผู้ติดต่อราชการ) 

ลานจอดรถอยู่ตรงข้ามตึกปิยชาติ (ลานหินกรวดโล่ง ) การเข้าจอดรถจะต้องใช้ประตูพหลโยธิน 1 (ลูกศร A) จะสะดวกที่สุดโดยจะมีทางเข้าอยู่ด้านขวามือ