เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2561
จุดเด่นของหลักสูตร มีการนำผลการวิจัยไปใช้จริงในคนไข้ (Evidence-based practice) โดยนักศึกษาจะได้ค้นหางานวิจัยที่เหมาะสม และนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานจริงในคนไข้

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2xLEBBF
สมัคร ที่นี่ http://gg.gg/PTTU-application2561
กำหนดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 29 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 14 ธันวาคม 2561
เปิดภาคการศึกษา 14 มกราคม 2562