ขณะนี้มีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วจึงขอ “ปิดการรับสมัคร” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ภาควิชากายภาพบำบัดจะจัดประชุมวิชาการฯ  ในหัวข้อ “Improvement of sensori-motor performance in patient with upper quadrant disorders”  ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ค. 2561

🔖 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

🔖 หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

📑 หมายกำหนดการ

📍 สถานที่จัดอบรม

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 กรอกเอกสารใบสมัครออนไลน์ใน Google form
ขั้นตอนที่ 2 ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ภายใน 5 วันทำการ ภายหลังจากได้รับอีเมลตอบรับการสมัครอบรม
             ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
            ชื่อบัญชี โครงการอบรมเชิงวิชาการและปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ มธ
            เลขบัญชี 475-3-21066-9
ขั้นตอนที่ 3 ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: pttuahs@gmail.com
ขั้นตอนที่ 4 รอรับอีเมลยืนยันการส่งหลักฐานการชำระเงิน เมื่อได้รับอีเมลแล้วจะถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรม
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมและสถานะการลงทะเบียน ได้ที่ https://goo.gl/2CZigt
โปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนกด submit เพราะท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกเมื่อกด submit แล้ว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-968-9213 ถึง 9 ต่อ 7237 หรือ 061-8082642 
 
 
โดยลิงค์การสมัคร คือ https://goo.gl/forms/nNSpJDEAZHCtuTlz2
 
ลิงค์ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน คือ https://goo.gl/2CZigt

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจมา ณ ที่นี้

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์