การเรียนการสอน

ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/medical-technology/wp-content/uploads/sites/7/2016/11/06-07-60.pdf”]

ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/medical-technology/wp-content/uploads/sites/7/2016/11/ตารางสอน_1-60.pdf”]

 

ตารางขอใช้ห้องเรียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/medical-technology/wp-content/uploads/sites/7/2016/11/ตารางขอใช้ห้องเรียนเทคนิคการแพทย์-1_60.pdf”]