การเรียนการสอน

ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

06-07-60

 ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ตารางสอน_mt-1-2561

 

ตารางขอใช้ห้องเรียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ตารางขอใช้ห้องเรียนเทคนิคการแพทย์-1_60