เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2560 ณ.โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ. พระนครศรีอยุธยา