ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร. ทนพญ.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง ที่ได้รับรางวัล “นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น พศ.2560” ผู้สร้างความเข้มแข็งวิขาชีพเทคนิคการแพทย์ สายวิชาการ จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560