หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา

ค่าบริการ

อัตราค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย

นักศึกษา และบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์/บุคคลทั่วไป

บุคลากร/นศ.คณะสหเวชศาสตร์ บุคคลทั่วไป
1 วัน 20 บาท 40 บาท
1 เดือน 400 บาท 600 บาท
1 ปี 3,000 บาท 5,000 บาท

ต้องการผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล

1ครั้ง 12 ครั้ง 24 ครั้ง 36 ครั้ง
300 บาท 3,000 บาท 5,280 บาท 7,200 บาท