หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา

หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬา และการฟื้นฟูทางการกีฬา บริการทางด้านการออกกำลังกาย และการฟื้นฟูทางการกีฬา โดยเปิดให้บริการสำหรับนักกีฬา ผู้ออกกำลังกาย บุคคลทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย Fitness room, Group exercises, performance training และ Fitness Test คลินิกเรามี นักกายภาพบำบัดร่วมกับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีประสบการณ์พร้อมทั้งความชำนาญในการรักษา ฝึกฝน และฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้มีศักยภาพทางการกีฬาดังเดิม

หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา

ชั้น 1 อาคารสนามกีฬากลาง (Main Stadium) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
0-2986-9213-9 ต่อ 7683