หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด

ค่าบริการ

รหัส รายการ ราคา
1 การตรวจประเมินร่างกายแรกรับ 150
2 การประคบด้วยแผ่นร้อนหรือแผ่นเย็น 70
3 การแช่พาราฟิน 100
4 การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 – 2 จุด 80
5 การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน 3 – 5 จุด 150
6 การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง 100
7 การรักษาด้วยคลื่นสั้น 100
8 การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ 100
9 การรักษาด้วยเลเซอร์ 100
10 การรักษาด้วยแสงอุลตราไวโอเล็ตหรือ อินฟราเรด 100
11 การดึงคอด้วยเครื่อง 100
12 การดึงหลังด้วยเครื่อง 100
13 การรักษาด้วยการออกกำลังกาย 140
14 การออกกำลังกายด้วยจักรยานอยู่กับที่ หรือลู่วิ่งกลเพื่อการรักษา 120
15 การออกกำลังกายด้วยเครื่องน้ำอุ่นวน (Whirlpool) 140
16 การออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ฟิตเนส 40
17 โปรแกรมการฝึกฟื้นฟูด้วยเครื่อง Isokinetic 500
18 การรักษาด้วยธาราบำบัดรายบุคคล 500
19 การรักษาด้วยธาราบำบัดกลุ่มที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 250/คน
20 ธาราบำบัดในหญิงมีครรภ์ 800
21 คอร์สธาราบำบัดในหญิงมีครรภ์ 10 ครั้ง 7,500
22 ธาราบำบัดในภาวะก่อนและหลังผ่าตัด 800
23 คอร์สธาราบำบัดในภาวะก่อนและหลังผ่าตัด 10 ครั้ง 7,500
24 การกดจุดและการนวดเพื่อการรักษา 120
25 การเคลื่อนไหวข้อต่อต่าง ๆ (Passive movement) 150
26 การดัดดึงข้อต่อ (Mobilization, Manipulation) 150
27 การพันผ้าเทปแบบมาตรฐาน 100
28 การพันผ้าเทปแบบพิเศษ (Kinesiotape) 200
29 การฝึกผู้ป่วยทางระบบประสาท 250
30 การฝึกกล้ามเนื้อ/ประสาทสั่งการด้วยเทคนิคพิเศษ(Special technique for motor training) 250
31 การฝึกยืน/เดินด้วยเครื่องช่วยพยุงและลู่เดินไฟฟ้า(Standing Balance/Walking with Body Weight Support & Treadmill) 150
32 การฝึกเปลี่ยนอิริยาบถและเคลื่อนย้ายตัว (Bed Activities & Transfer Training) 120
33 การฝึกใช้รถนั่งคนพิการ (Wheelchair Training) 120
34 การปรับยืนด้วยเตียง 80
35 การฝึกเดิน 150
36 การฝึกทักษะการทำงานที่จำเพาะเจาะจง 150
37 การกระตุ้นพัฒนาการในผู้ป่วยเด็ก 150
38 การสอนญาติและผู้ป่วยปฏิบัติตนที่บ้าน 250
39 การรักษาผู้ป่วยทางระบบหัวใจและทางเดินหายใจ1(e.g.percussion, vibration, PD) 150
40 การรักษาผู้ป่วยทางระบบหัวใจและทางเดินหายใจ 2 (e.g.Breathing exs., Chest-trunk mobilization) 150
41 การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด 200
42 การทดสอบสมรรถภาพปอด 200
43 การทดสอบดัชนีมวลกายและไขมันฯ 30
44 การทดสอบแรงบีบมือ 30
45 การทดสอบแรงเหยียดขา 30
46 การทดสอบความอ่อนตัว 30
47 การทดสอบความทนทานของระบบไหลเวียนฯ 30
48 การตรวจวิเคราะห์อัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด 100
49 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
โปรแกรม 1: การทดสอบดัชนีมวลกายและไขมันฯ,สมรรถภาพปอด,  แรงบีบมือ, แรงเหยียดขา, ความอ่อนตัว, ความทนทานระบบไหลเวียนฯ
150
50 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
โปรแกรม 2: การทดสอบดัชนีมวลกายและไขมันฯ,สมรรถภาพปอด, แรงบีบมือ, แรงเหยียดขา, ความอ่อนตัว, ความทนทานระบบไหลเวียนฯ, อัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด
250
51 การทดสอบสมรรถภาพทางการกีฬา 300
52 การตรวจวิเคราะห์สัดส่วนร่างกาย 100
53 การตรวจวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Isokinetic 300
54 การออกใบรับรองทางกายภาพบำบัด 50
55 ค่าธรรมเนียมนอกเวลา 100
56 ค่าธรรมเนียมทางกายภาพบำบัดนอกสถานที่ ในเวลาราชการ 1,500
57 ค่าธรรมเนียมทางกายภาพบำบัดนอกสถานที่ ในเวลาราชการ และค่าเดินทาง 2,000
58 ค่าธรรมเนียมทางกายภาพบำบัดนอกสถานที่  นอกเวลาราชการ 2,500
59 ค่าธรรมเนียมทางกายภาพบำบัดนอกสถานที่   นอกเวลาราชการ และค่าเดินทาง 3,000