หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด

หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถานพยาบาลของรัฐ ที่มีความโดดเด่นด้วยบริการทางกายภาพบำบัด จากคณาจารย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเทคนิคการรักษาและเครื่องมืออันทันสมัย เพียบพร้อมด้วยการบริการที่มีคุณภาพ

หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารราชสุดา ชั้น 1 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
0-2986-9213 ต่อ 7274-75