เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. ตรวจสุขภาพฟรีให้ประชาชน ทำความดีถวายในหลวง
โดยได้รับการสนับสนุนจาก บ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด และ สโมสรโรตารีพระราม 9 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค